Privacy Protocol

Privacy protocol van BABS/Zelfstandig Trouwambtenaar, Janneke de Kler, Volg De Liefde, conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Het doel van dit protocol is jou duidelijkheid geven over de verkrijging, het gebruik, de bewaring en de vernietiging van persoonsgegevens van opdrachtgevers van Volg De Liefde. Waar hier gesproken wordt over huwelijksvoltrekking wordt tevens partnerschapsregistratie of ceremoniële verbintenis bedoeld.

1. Persoonsgegevens

Volg De Liefde verwerkt verschillende persoonsgegevens die zij ten alle tijde vertrouwelijk behandelt. Het gaat hierbij om de volgende (mogelijke) gegevens;

• Bedrijfsnaam

• Voor- en Achternaam

• Factuur- en vestigingsadres

• Geboortedatum

• Geboorteplaats

• KvK-nummer

• E-mailadres

• Telefoonnummer

• Social media gegevens (accountnamen)

• Klantnummer, opdrachtnummer, offertenummer en factuurnummer

2. Verkrijgen van gegevens

Volg De Liefde heeft bovenstaande persoonsgegevens van jou zelf via de website, e-mail, telefoon of social media aangeleverd gekregen of via een derde met jouw toestemming.

3. Gebruik van gegevens

Volg De Liefde verwerkt jouw persoonsgegevens alleen wanneer ik dat volgens de AVG mogen en voor de doeleinden die ik hieronder heb beschreven.

De persoonsgegevens zijn voor verschillende doeleinden nodig:

A. Bij een wettig huwelijk is de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (BABS) hoofdelijk aansprakelijk. Om die reden is het belangrijk om een identiteit te kunnen vaststellen. Hiervoor is het controleren van een identiteitsbewijs voldoende en worden geen kopieën gemaakt, gevraagd of opgeslagen.

B. Volg De Liefde is verplicht een boekhouding bij te houden. Om een factuur te kunnen sturen zijn naam en adresgegevens nodig. De boekhouding dient vijf jaar te worden bewaard.

C. Om met jou te corresponderen is het belangrijk e-mailadressen en telefoon- nummers op te slaan. Deze gegevens worden uiterlijk 5 jaar na ontvangstdatum verwijderd. Indien op jouw verzoek ook contact word gezocht wordt met familie of vrienden, worden deze gegevens na de voltrekking vernietigd of verwijderd.

D. Jullie persoonlijke informatie kan worden verwerkt tot een speech. Deze speech wordt na de huwelijksvoltrekking of ceremonie alleen geanonimiseerd digitaal opgeslagen. Dit houdt in dat persoonsgegevens worden verwijderd voordat deze wordt opgeslagen en aantekeningen worden vernietigd. De geprinte versie van de speech wordt in archief bewaard.

4. Contact

Heb je contact met mij opgenomen, per telefoon, e-mail, het contactformulier, of social media, dan heb ik van jou/jullie gegevens ontvangen. Deze verwerkt Volg De Liefde om te kunnen reageren op jouw vraag of verzoek. Volg De Liefde bewaart je gegevens voor maximaal 5 jaar, zodat Volg De Liefde je altijd goed van dienst kan zijn.

5. Offertes & Facturatie

Vraag je bij Volg De Liefde een offerte op, dan verwerkt Volg De Liefde jouw bedrijfs- en persoonsgegevens om een gerichte offerte te kunnen sturen. Als je Volg De Liefde een opdracht hebt gegeven, dan verwerkt Volg De Liefde de gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van die opdracht. Dat zijn in elk geval je naam en e-mailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn om een correcte factuur te kunnen versturen. Bij betaling zal Volg De Liefde bovendien te zien krijgen van welke rekening dit komt en wie de rekeninghouder is. Volg De Liefde bewaart offertes, facturen en betaalgegevens 8 jaar.

6. Doorgifte ontvangers van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden niet openbaar gemaakt of aan derden verstrekt, behalve voor zover ze worden opgeslagen op servers, waarvoor wij diensten van derden afnemen. Met deze partijen heeft Volg De Liefde verwerker overeenkomsten gesloten om jouw gegevens zo goed mogelijk te beschermen. Volg De Liefde zal jullie gegevens niet doorverkopen aan derden.

7. Jouw rechten

Volg De Liefde informeert je graag over de rechten die je hebt en de invloed die je kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens. Voor verzoeken daartoe kun je altijd contact opnemen per e-mail via info@volgdeliefde.nl.

8. Wijzigen

Als je op basis van inzage jouw gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kun je hiertoe een verzoek indienen.

Je kunt hier het privacy protocol downloaden.